Om Concent

I februari 2017 tog nya huvudägare över bolaget och hela den gamla ledningen lämnade bolaget. Personalstyrkan förminskades från 30 till 3 personer inom loppet av några månader. Vid tidpunkten för organisationsförändringarna hade bolaget stora skulder och för att lösa dessa var bolaget tvunget att göra sig av med merparten av ägda fastigheter och projekt utan möjlighet till framtida avkastning. Det finns idag inga helägda projekt kvar, dock finns ett fåtal avyttrade projekt där bolaget har möjlighet att erhålla framtida avkastning.

Det har varit en tidskrävande uppgift för den nya ledningen att reda ut turerna inom koncernen mellan åren 2014-2016. Stora delar av arbetet som bolaget har bedrivit sedan våren 2017 har varit internt utredningsarbete och granskning av hur bolaget hamnade i den kritiska situation som kulminerade under hösten 2016. Som resultat av denna granskning kommer bolaget att fortsätta driva de processer som identifierats med hjälp av extern juridisk kompetens. De aktieägare som anmäler sig till bolagets nyhetsbrev kommer löpande hållas informerade om hur dessa processer fortlöper. Bolaget avnoterades från NGM Nordic MTF i oktober 2018 och informerar efter detta inte längre genom pressmeddelanden.