Nyheter

17 juni 2024
Årsredovisning för 2023 Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2023
7 juni 2024
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10…
25 april 2024
Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB
I bifogade filer finner ni information om Extra Bolagsstämma 23 maj 2024
28 mars 2024
CONCENT HOLDING AB I FRAMGÅNGSRIK PROCESS MOT TIDIGARE STYRELSE OCH REVISOR
Stockholms tingsrätt har den 15 mars 2024 meddelat dom i mål om bristtäcknings- och skadeståndsansvar mot Concent Holding AB:s tidigare…
29 december 2023
Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB
I bifogade filer finner ni information om extra bolagsstämma
14 juni 2023
Årsredovisning för 2022 Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2022
12 juni 2023
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan…
14 juni 2022
Årsredovisning för 2021 Concent Holding AB (publ)
I bifogad filer finns årsredovisningen, revisionsberättelse och uttalande för räkenskapsår 2021
13 juni 2022
Formulär för poströstning 2022 till årsstämman i Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns formulär för poströstning till årsstämman 2022. För att rösta vänligen följ instruktionerna i formuläret.
1 juni 2022
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Årsstämma i CONCENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med…
9 juni 2021
Årsredovisning för 2020 Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns årsredovisningen för räkenskapsår 2020.
2 juni 2021
Formulär för poströstning till årsstämman i Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns formulär för poströstning till årsstämman. För att rösta vänligen följ instruktionerna i formuläret.
26 maj 2021
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning onsdagen den 23…
12 juni 2020
Årsredovisning för 2019 Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns årsredovisningen för räkenskapsår 2019
11 juni 2020
Formulär för poströstning till årsstämman i Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns formulär för poströstning till årsstämman. För att rösta vänligen följ instruktionerna i formuläret.
11 juni 2020
Styrelsens redogörelse inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför årsstämman.
11 juni 2020
Revisorsyttrande inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)
I bifogad fil finns revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen inför årsstämman.
29 maj 2020
ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning fredagen den 26…