17 juni 2024

Årsredovisning för 2023 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2023

Senaste inlägg
Årsredovisning för 2023 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2023

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler…

Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om Extra Bolagsstämma 23 maj 2024