11 juni 2020

Styrelsens redogörelse inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför årsstämman.

Senaste inlägg
Årsredovisning för 2022 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2022

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås…

Årsredovisning för 2021 Concent Holding AB (publ)

I bifogad filer finns årsredovisningen, revisionsberättelse och uttalande för räkenskapsår 2021