14 juni 2023

Årsredovisning för 2022 Concent Holding AB (publ) 2022

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2022

Senaste inlägg
Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om extra bolagsstämma

Årsredovisning för 2022 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2022

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås…