11 juni 2020

Formulär för poströstning till årsstämman i Concent Holding AB (publ)-2020

I bifogad fil finns formulär för poströstning till årsstämman. För att rösta vänligen följ instruktionerna i formuläret.

Senaste inlägg
Extra Bolagsstämma i Concent Holding AB

I bifogade filer finner ni information om extra bolagsstämma

Årsredovisning för 2022 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finner ni årsredovisningen för räkenskapsår 2022

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås…